Waarom bij ons?
Best 4 Kids – Binnenstad

Kinderopvang kies je met zorg uit. Althans als je een bewuste ouder bent. De ene kinderopvang organisatie is namelijk de andere niet, er zijn grote verschillen. Deze stelling gaat aanmerkelijk verder dan de gedachte die wellicht bij je opkomt als je je oriënteert op kinderopvang. Alle bedrijven in de kinderopvang presenteren zich min of meer op dezelfde manier en alle organisaties spreken uit dat zij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Het lijkt één pot nat, maar de schijn bedriegt. Want wat is het geval?

Uit onderzoek blijkt dat er nog veel ruimte voor de sector kinderopvang in Nederland is om de kwaliteit van de opvang op tal van terreinen te verbeteren. Ook kan er nog veel worden geleerd van de organisatie van de kinderopvang in het buitenland. Kinderopvang is in de Scandinavische landen gemeengoed, er wordt door heel veel ouders intensief gebruik van gemaakt. Een kind dat vier of vijf dagen naar de opvang gaat is in Noorwegen de normaalste zaak. Mede vanwege het feit dat de kwaliteit van de opvang daar zo hoog is, is er geen betere plek om moeder (of vader) te zijn dan in Noorwegen. We zien dus dat de kwaliteit van de opvang niet alleen belangrijk is voor het welzijn van het kind, maar ook voor het welzijn van de ouder. Het regelen van goede opvang is niet alleen een cadeau dat u geeft aan uw kind, maar ook aan uzelf.

In Nederland wordt hard gewerkt om de kwaliteit van de kinderopvang in het algemeen te bevorderen. De wetgever draagt ook een steentje bij met de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Helaas doen alle initiatieven niets af aan het feit dat kinderopvang als zodanig in Nederland een ondergeschoven kindje is. De gemiddelde kwaliteit die door de branche wordt geboden is daarvan de resulante. En die kwaliteit kan hooguit als voldoende worden gekwalificeerd. Voor veel kinderdagverblijven betekent kinderopvang letterlijk 'opvang van het kind'. Het kind verblijft in een veilige omgeving en de ouder kan zich gedurende de dag zich wijden aan zijn of haar taken. Maar kinderopvang is zoveel meer dan 'opvang van het kind.

Goede kinderopvang (1)

onze pedagogische visie
U woont in Heerlen of in de omgeving van Heerlen en u bent op zoek naar goede kinderopvang. Als u de telefoongids heeft geraadpleegd, dan weet u dat er volop keuze is. Waarom zou u uw kind naar kindercentrum Best 4 Kids – Binnenstad brengen en niet naar een ander kindercentrum? Dat is een goede en belangrijke vraag want kinderopvang zoek je met zorg uit.

De belangrijkste reden is dat onze pedagogische visie op kinderopvang u aanspreekt en dat u deze visie ondersteunt. U begrijpt wat wij willen bereiken met een op Reggio Emilia geïnspireerde pedagogiek: de kinderen worden uitgedaagd om de wereld om hen heen zelf te exploreren. Daarbij wordt een beroep gedaan op (de ontwikkeling van) hun eigen creativiteit en identiteit. Het uiteindelijke doel is om het kind te helpen om de eerste stapjes te zetten op de weg naar de ontwikkkeling van een zelfstandig, zelfbewust en creatief individu dat de uitdagingen van de moderne maatschappij aankan. Wij beogen met kinderopvang dus veel meer 'dan opvang van het kind'. Het feit dat wij ons laten inspireren door de natuur en de cultuur om ons heen spreekt u aan, net zoals de praktische invulling die wij daaraan geven. Wij gaan naar buiten of wij halen de natuur naar binnen. Wij creëren zelf of wij gaan buiten op zoek naar de cultuur om ons heen. De pedagogiek zoals wij deze toepassen is geënt op de pedagogiek van Reggio Emilia. De belangrijke uitgangspunten van de pedagogiek van Reggio Emilia zijn de volgende. De ruimten waarin de kinderen verblijven zijn licht, waarbij de binnen- en buitenruimten met elkaar zijn verbonden. De omgeving daagt kinderen uit om te ontdekken, te onderzoeken en te experimenteren. Wij gebruiken materialen die kinderen inspireren om hun ontdekkingen en hun eigen ideeën vorm te geven. Geen kant-en-klaar speelgoed, maar 'open' materialen waaraan de kinderen zelf invulling kunnen geven. Pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan alle kinderen aan, ongeacht de leeftijd. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind.

  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad kinderdagopvang: 326870131
  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad BSO: 205827676

Goede kinderopvang (2)

Gebouw en omgeving
Er is nog een andere, belangrijke reden waarom u kinderopvang bij ons wilt afnemen. Onze pedagogische visie en ons aanbod aan activiteiten aan de kinderen vraagt om een omgeving die daarvoor niet alleen geschikt is, maar daarop volledig is afgestemd. Eenvoudig gezegd: het moet allemaal wel kunnen. Wij vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat uw kind naar buiten kan om lekker in de rondte te rennen, te ontdekken, te ravotten en te spelen. Dan heb je grote, maar ook veilige buitenruimte nodig die voldoende uitdaging biedt voor elk kind. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich creatief kan uiten en wij willen dat graag stimuleren. Dan heb je een atelier nodig met alles wat daarbij hoort.

Onze kindercentra – het geldt zowel voor De Hoeve als voor Binnenstad – zijn van meet af ontworpen en gebouwd als kindercentrum. Bij alles wat wij hebben gerealiseerd is nagedacht over de vraag of het past bij onze pedagogische visie en of het die pedagogische visie kan ondersteunen of versterken. Zo hebben wij een omgeving gecreëerd waarbinnen wij onze pedagogische visie kunnen verwerkelijken. Alle door ons beoogde activiteiten kunnen wij ook daadwerkelijk aan de kinderen aanbieden. Ook de locatie van het kindercentrum hebben wij met zorg uitgekozen. De ligging van kindercentrum Best 4 Kids - Binnenstad is zonder meer uniek. Het kindercentrum ligt midden in het centrum van de stad, maar toch in het groen en is er ongekend veel buitenruimte. The best of both worlds!

Goede kinderopvang (3)

bij Best 4 Kids – Binnenstad
In kindercentrum Best 4 Kids – Binnenstad is een zee aan ruimte, zowel binnen als buiten. De pui waarmee elke binnenruimte met de buitenruimte wordt verbonden is van glas. De plafonds in de groepsruimten zijn hoog (4,5 meter). Er komt veel licht binnen en het contact tussen de binnenruimte en de buitenomgeving is optimaal.

In onze ontdektuin kan uw kind naar hartelust rennen, spelen, ravotten en ontdekken. Het zal u niet ontgaan zijn dat over buitenspelen de laatste tijd veel te doen is. Het intensieve gebruik van allerlei elektronische apparaten (iPad, game consoles) lijkt zijn tol te eisen: kinderen bewegen te weinig en worden niet door de buitenomgeving uitgedaagd. Buitenspelen schiet er bij in. Bij ons gaan de kinderen naar buiten, elke dag. De buitenomgeving is uitdagend ingericht, zodat het ook echt fijn is om buiten te zijn en te spelen.
Ons atelier is een creatief walhalla voor de kinderen. Alle materialen zijn aanwezig om te knutselen, te schilderen, te bouwen en te exploreren.

Wij hebben midden in het kindercentrum een prachtige, moderne keuken die is voorzien van alle apparatuur. Maar daarbij blijft het niet. De keuken is speciaal ontworpen voor de kinderen. Kinderen kunnen dus met alle activiteiten in de keuken meedoen. Zo kunnen we samen koken en bakken en samen heel lekkere dingen maken. Het is niet alleen goed voor de smaakontwikkeling van de kinderen, maar het is ook heel leuk en gezellig!

Heeft u vragen?

stel ze gewoon
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over praktische zaken of over onze pedagogische visie. Deze vragen beantwoorden wij het liefst in een persoonlijk gesprek met u op één van onze locaties. Zo kunt u de sfeer proeven en kunnen wij u laten zien wat wij doen en hoe wij dat doen. Als u hieronder uw gegevens invult, dan neemt Manon de Vos (leidinggevende bij Best 4 Kids) contact met u op. In overleg wordt dan een geschikt moment gezocht waarop het gesprek kan plaatsvinden. Uiteraard is een oriënterend gesprek gratis en vrijblijvend. Vindt u het fijn om iemand mee te nemen (uw moeder bijvoorbeeld)? Geen enkel probleem. Wilt u uw kindje meenemen? Dát is leuk!

Als u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaat, nemen wij contact met u op.