Wat kost kinderopvang in 2024?

Van bruto naar netto

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Anders gezegd: de kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, wordt daarin niet meegenomen.

Wat betekenen de tarieven voor u persoonlijk?

Dat hangt af van uw situatie. Wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.

Bruto prijs - kinderopvangtoeslag = wat u netto betaalt voor kinderopvang.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig zo'n bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind gaat kosten.

Als u enkele gegevens invult dan krijgt u de netto prijs te zien. De netto prijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en wat uw eigen bijdrage is. Wat de tarieven 2024 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan.

Investeringen in kwaliteit

Het beste voor je kind

Wij willen nu maar ook in de toekomst kinderopvang aanbieden van hoge kwaliteit. Onze prijzen voor dagopvang en buitenschoolse zijn daarop gebaseerd. Omdat wij ook de komende jaren willen investeren in onze dienstverlening verhogen wij onze prijzen met een percentage dat benodigd is om de kostenstijging die het gevolg is van verhoging van de lonen, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Wet IKK op te kunnen vangen. Alleen zo kunnen wij voorkomen dat de kostenstijgingen onze voorgenomen investeringen kunnen 'opeten'. Op deze manier kunnen wij de continuïteit en kwaliteit blijven bieden zoals u die van ons gewend bent.

  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad kinderdagopvang: 326870131
  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad BSO: 205827676

Tarieven en rekenvoorbeelden

2024

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en een overzicht van alle tarieven te bekijken.

Prijsverhoging 2024

hogere lonen en hogere prijzen voor energie en consumptiegoederen in 2024

De bruto prijzen voor kinderopvang en BSO zullen in 2024, als gevolg van de voorziene stijging van de CAO-lonen en de reeds gestegen prijzen voor energie en consumptiegoederen, stijgen met 8,5%.

De hogere kosten voor energie, voeding en schoonmaak worden slechts (zeer) beperkt in de prijzen verwerkt omdat wij kinderopvang zo betaalbaar mogelijk willen houden voor ouders.
De kinderopvangtoeslag (KOT) neemt met ingang van 1 januari 2024 toe met 12,5% voor dagopvang en met 16% voor buitenschoolse opvang. De maximale kinderopvangtoeslag bedraagt in 2024 € 10,25 per uur voor de dagopvang en € 9,12 per uur voor de bso (in 2023 was dat € 7,85).
De tabel toetsingsinkomens wordt geïndexeerd met 5,02%.

Advies Oudercommissie

positief

De oudercommissie adviseert onder meer over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 22 november 2023 positief over de tarieven 2024 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de nieuwe tarieven kunnen plaatsen.

De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden voor dagopvang en BSO. Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de bruto prijs in 2024 weliswaar stijgt maar dat de netto kosten voor kinderopvang en bso dalen.

De opvang van uw kind bij B4K wordt in beginsel dus goedkoper dan in 2023!

Een uitzondering geldt voor ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen van meer dan honderdduizend euro. Voor deze ouders geldt dat de kinderopvang in 2024 niet goedkoper maar ook niet duurder wordt dan in 2023.

Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden – Deel II (Huisregels) aan zoals deze thans van toepassing zijn. Met ingang van 1 januari 2023 zijn onze huisregels gewijzigd (Algemene Voorwaarden – Deel II).
Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.

Vanaf de invoering van de AVG (mei 2018) staat ons privacybeleid in een apart document. Klik op bovenstaande link om het in te zien.