Wat kost kinderopvang in 2023?

Van bruto naar netto

Onze tarieven zijn bruto prijzen. Anders gezegd: de kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, wordt daarin niet meegenomen.

Wat betekenen de tarieven voor u persoonlijk?

Dat hangt af van uw situatie. Wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen.

Bruto prijs - kinderopvangtoeslag = wat u netto betaalt voor kinderopvang.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig zo'n bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind gaat kosten.

Als u enkele gegevens invult dan krijgt u de netto prijs te zien. De netto prijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en wat uw eigen bijdrage is. Wat de tarieven 2023 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan.

Investeringen in kwaliteit

Het beste voor je kind

Wij willen nu maar ook in de toekomst kinderopvang aanbieden van hoge kwaliteit. Onze prijzen voor dagopvang en buitenschoolse zijn daarop gebaseerd. Omdat wij ook de komende jaren willen investeren in onze dienstverlening verhogen wij onze prijzen met een percentage dat benodigd is om de kostenstijging die het gevolg is van verhoging van de lonen, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Wet IKK op te kunnen vangen. Alleen zo kunnen wij voorkomen dat de kostenstijgingen onze voorgenomen investeringen kunnen 'opeten'. Op deze manier kunnen wij de continuïteit en kwaliteit blijven bieden zoals u die van ons gewend bent.

  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad kinderdagopvang: 326870131
  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad BSO: 205827676

Tarieven en rekenvoorbeelden

2023

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en een overzicht van alle tarieven te bekijken.

Prijsverhoging 2023

hogere lonen en hogere prijzen voor energie en consumptiegoederen in 2023
De bruto prijzen voor kinderopvang en BSO zullen in 2023, als gevolg van de voorziene stijging van de CAO-lonen en de reeds gestegen prijzen voor energie en consumptiegoederen, stijgen met 9,52%.

De huidige inflatie wordt slechts gedeeltelijk in de prijzen verwerkt omdat wij ervan uitgaan dat de hoge inflatie niet blijvend zal zijn, althans in 2023 enigszins zal afvlakken.

De kinderopvangtoeslag (KOT) neemt met ingang van 1 januari 2023 toe met 6,54% zowel voor de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang. De maximale kinderopvangtoeslag bedraagt in 2023 € 9,12 per uur voor de dagopvang en € 7,85 per uur voor de bso.
De tabel toetsingsinkomens wordt geïndexeerd met 3,37%. Ten slotte wordt de KGU (de koppeling gewerkte uren ) in 2023 losgelaten.

Advies Oudercommissie

positief
De oudercommissie adviseert onder meer over over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 24 november 2022 positief over de tarieven 2023 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de prijsverhoging kunnen plaatsen. De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO). Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de stijging van de bruto prijs dit jaar in alle gevallen voor ouders leidt tot een stijging van de netto bijdrage.

Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden – Deel II (Huisregels) aan zoals deze thans van toepassing zijn. Met ingang van 1 januari 2023 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II).

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.

Vanaf de invoering van de AVG (mei 2018) staat ons privacybeleid in een apart document. Klik op bovenstaande link om het in te zien.