Wat gaat kinderopvang in 2020 kosten?

Van bruto prijs naar netto prijs

Onze tarieven zijn bruto prijzen. De kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, is buiten beschouwing gelaten.
Wat betekenen onze tarieven voor uw portemonnee?
Dat hangt af van u persoonlijke situatie. Anders gezegd, wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig een bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind bij ons u gaat kosten.
Als u uw gegevens invult dan krijgt u meteen de netto prijs te zien. De netto prijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en hoe weinig u verhoudingsgewijs zelf hoeft te betalen.


Wat de tarieven 2020 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan. Ook kunt u een bruto-netto berekening maken met onze Rekentool.

Investeringen in kwaliteit

Het beste voor je kind

Wij willen nu maar ook in de toekomst kinderopvang aanbieden van hoge kwaliteit. Onze prijzen voor dagopvang en buitenschoolse zijn daarop gebaseerd. Omdat wij ook de komende jaren willen investeren in onze dienstverlening verhogen wij onze prijzen met een percentage dat benodigd is om de kostenstijging die het gevolg is van verhoging van de lonen, de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Wet IKK op te kunnen vangen. Alleen zo kunnen wij voorkomen dat de kostenstijgingen onze voorgenomen investeringen kunnen 'opeten'. Op deze manier kunnen wij de continuïteit en kwaliteit blijven bieden zoals u die van ons gewend bent.

  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad kinderdagopvang: 326870131
  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad BSO: 205827676

Tarieven en rekenvoorbeelden

2020

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en een overzicht van alle tarieven te bekijken.

Prijsverhoging 2020

ten gevolge van hogere lonen en premies en maatregelen IKK
De bruto prijzen voor kinderopvang zullen in 2020, met name als gevolg van de stijging van lonen en premies toenemen met 4,5%. De prijzen voor BSO zullen stijgen met 3,5%. De prijsstijging is ook het gevolg van het kostenverhogende effect van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. De kinderopvangtoeslag neemt met ingang van 1 januari 2020 toe met 1.89%.

Advies Oudercommissie

positief
De oudercommissie adviseert onder meer over over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 14 november 2019 positief over de tarieven 2020 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de prijsverhoging kunnen plaatsen. De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO) Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de stijging van de bruto prijs dit jaar in bijna alle gevallen voor ouders leidt tot een stijging van de netto bijdrage.

Algemene Voorwaarden 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II). Onderstaand treft u de 'Algemene Voorwaarden – Deel II (Huisregels') aan zoals deze vanaf 1 januari 2020 zullen gaan gelden.

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.

Vanaf de invoering van de AVG (mei 2018) staat ons privacybeleid in een apart document.Klik op onderstaande link om het in te zien.