Tarieven 2019

Wat kost het?

Van Bruto-prijs naar Netto-prijs

Al onze tarieven zijn bruto-prijzen. De kinderopvangtoeslag (kot) die elke ouder ontvangt, is buiten beschouwing gelaten. <br>Wat betekenen onze tarieven voor uw portemonnee?
Dat hangt af van u persoonlijke situatie. Anders gezegd, wat u netto voor de opvang van uw kind betaalt, is afhankelijk van de vraag hoeveel kinderopvangtoeslag u van de overheid ontvangt.

Met onze rekentool maakt u eenvoudig een bruto-nettoberekening. Zo weet u precies wat de opvang van uw kind bij ons u gaat kosten.
Als u uw gegevens invult dan krijgt u meteen de netto-prijs te zien. De netto-prijs is de prijs die u daadwerkelijk maandelijks voor dagopvang of bso gaat betalen. Probeer het direct uit. Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt en hoe weinig u verhoudingsgewijs zelf hoeft te betalen.

Wat de tarieven van 2019 voor u persoonlijk betekenen, proberen wij inzichtelijk te maken door middel van rekenvoorbeelden. U treft de rekenvoorbeelden onderstaand aan.

Met ingang van 5 december kunt u ook een bruto-nettoberekening maken met de Rekentool. De rekentool bevat zowel de prijzen 2018 als de prijzen 2019. U kunt in de rekentool kiezen tussen "2018" of "2019".

Investeringen in kwaliteit

Het beste voor je kind
Wij willen nu maar ook in de toekomst kinderopvang aanbieden van hoge kwaliteit. Onze prijzen voor dagopvang en buitenschoolse zijn daarop gebaseerd. Omdat wij ook de komende jaren willen investeren in onze dienstverlening verhogen wij onze prijzen met een percentage dat benodigd is om de kostenstijging die de Wet IKK op te kunnen vangen. Zo kunnen wij voorkomen dat de maatregelen uit de Wet IKK onze voorgenomen investeringen niet kunnen 'opeten'. Zo kunnen wij de continuïteit en kwaliteit blijven bieden zoals u die van ons gewend bent.
  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad kinderdagopvang: 326870131
  • Registratienummer Best 4 Kids – Binnenstad BSO: 205827676

Tarieven en rekenvoorbeelden

2019

Klik op de link om de rekenvoorbeelden en een overzicht van alle tarieven te bekijken.

Wet IKK

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
In de wet IKK worden aan kinderopvangorganisaties tal van nieuwe maatregelen opgelegd die de kwaliteit van kinderopvang in Nederland beogen te verbeteren.

De meest in het oog springende maatregel is de regel dat in de babygroepen (kinderen van 0 tot 1 jaar) vanaf 1 januari 2019 méér pedagogische medewerkers werkzaam moeten zijn.
De bruto prijzen voor kinderopvang zullen in 2019 ten gevolge van de IKK-maatregelen verhoudingsgewijs harder stijgen dan in voorgaande jaren het geval is geweest. Daar staat echter tegenover dat ook de kinderopvangtoeslag méér toeneemt dan in andere jaren het geval was (+ 7,7%).

Advies Oudercommissie

positief
De oudercommissie adviseert onder meer over over de prijzen voor kinderopvang. Onze oudercommissie heeft op 22 november 2018 positief over de tarieven 2019 geadviseerd. De leden van de Commissie geven aan dat zij de achterliggende redenen voor de prijsverhoging kunnen plaatsen. De oudercommissie heeft ook kennis genomen van de rekenvoorbeelden (voor dagopvang en BSO) Uit de rekenvoorbeelden blijkt dat de netto eigen bijdrage bij een aantal toetsingsinkomens hoger uitvalt en dat men in sommige gevallen dus netto minder gaat betalen dan in 2018, ondanks de stijging van de bruto prijs.

Algemene Voorwaarden 2019

Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen onze huisregels (Algemene Voorwaarden – Deel II). Onderstaand treft u de 'Algemene Voorwaarden – Deel II (Huisregels') aan zoals deze vanaf 1 januari zullen gaan gelden.

Zoekt u een ander document? Kijk dan op deze pagina.

Vanaf de invoering van de AVG (mei 2018) staat ons privacybeleid in een apart document.Klik op onderstaande link om het in te zien.